NOVÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

V minulosti jsem několikrát přemýšlel o tom, jakým způsobem mohu být prospěšný pro společnost a jak mohu dál investovat svoje volné finanční prostředky. V České republice je spousta neziskových organizací, charitativních organizací a tak dále.

Na pozici ředitele, kdy přijímám nové spolupracovníky do své firmy, se velmi často setkávám s příběhy lidí, kteří si vybrali nevhodné vzdělání pro svůj budoucí pracovní život a dnes velmi těžko hledají uplatnění v oboru, ve kterém by rádi pracovali.

Proto jsem se spojil se svými dvěma kamarády, podnikateli Davidem Kurtzem a Martinem Duškem a v současné době startujeme nový projekt „další vzdělání“. Smyslem je nabídnout uchazečům o střední a vysoké školy konzultace, které jim pomohou s výběrem oboru a zaměření studia. Tyto studenty následně doporučíme školám k přijímacím zkouškám. Díky tomuto projektu se tak studenti vyhnou rozhodnutím ovlivněnými rodiči nebo vzdáleností do školy a zvolí tu nejlepší možnost svého vzdělání.