IZODOM 2000

Projekt Mados Group

Nová technologie pomocí které Mados Group staví všechny své domy. Již první provedený projekt ukázal, že se jedná o krok správným směrem. Díky této technologie je i bydlení cenově dostupnější.